Hoppa till huvudinnehåll

Hästar och magsår

Idag pratar vi ganska ofta om magsår hos hästar, magsår syftar på sår som uppstår i magsäcken. Om man misstänker att hästen har magsår, då kan det vara bra att gå igenom alla rutiner som hör till dess skötsel och uppstallning. Alla förändringar tar tid, så tålamod behövs alltid.

Magsår hänvisar till sår som uppstår i magsäcken. Hästar får magsår antingen i övre delen av magsäcken (squamous ulcers) eller i de nedre delarna av magsäcken där syra utsöndras (glandular ulcers).

Alla typer av hästar i alla typer av skötselförhållanden kan utveckla magsår. Magsår förekommer minst hos hobbyhästar och mest hos tävlingshästar.

Många olika tecken kan tyda på att hästen kan ha magsår, t.ex. ändringar i aptiten, i beteenden, ändrat ätbeteende, avmagring, dålig päls, försämrad prestationsförmåga, kolik, tecken på magsmärta, träbitande, stegring, bockande, ryggsmärtor, diarré, tandgnissling, motstånd till sadel och sadelgjord, ovilja att gå framåt.

En häst med magsår kan ha något, alla eller inget av ovan nämnda tecken. Det enda sättet att undersöka om hästen har magsår eller inte är att göra en magsäcksundersökning (gastroskopi).
Vanliga symptom som orsakas av magsår är: försämrad aptit, förändringar i beteendet, aptitlöshet, viktminskning, försämring av allmäntillståndet.

Vad kan man göra om man misstänker att en häst har magsår?

  • Göra en gastroskopi (veterinär utför).
  • Minska på stärkelsens andel i utfodringen. T.ex. Speedex Easy och Speedex No Grain är fiberrika foder och de innehåller lite stärkelse och socker.
  • Ge mindre och många fodergivor under dagen när det gäller kraftfoder (gärna 2-3 ggr).
  • Ge grovfoder innan kraftfodergivan ges.
  • Ha fri tillgång på grovfoder om läget tillåter.
  • Ge lite grovfoder före träning/motionering. Hästen kan äta lite hö under tiden den blir ryktad.
  • Undvika att ge grovfoder med ”vassa” kanter.
  • Ge ett kompletteringsfoder som är riktat till hästar med magsårsproblem, såsom GastroKind.

Läs mera

Utfodring av dräktiga ston och föl

-Det kommande fölets hälsa och tillväxt kan påverkas redan genom stoets utfodring. En bra mineralutfodring och grovfoder är alltid utfodringens grund. Mineraler är små nödvändiga byggklossar i många

Mögeltoxiner

• Vad är mögeltoxiner? • Vad orsakar de? • Vad till hjälp? Mögeltoxiner/mykotoxiner/mögelgifter är osynliga, smaklösa och luktfria gifter som har bildats i mögeltillväxt. Mögeltoxiner får sin början

Tävlingshästens utfodring

En lyckad prestation kräver arbete, rätt träning och noggranna förberedelser. Hästens utfodring har sin egen del i framgången. Man kan kanske inte utfodra sig till en vinst, men möjligheterna att

Foderteknologier för hästens bästa

Hästar utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga deras motståndskraft. Nuförtiden fäster man allt mera uppmärksamhet vid hur man genom utfodring kan upprätthålla ett starkt immunförsvar

Mera info om fodret Speedex No Grain

I slutet av förra året lanserades det nya fodret Speedex No Grain och det har snabbt blivit väldigt populärt! Speedex No Grain är ett spannmålsfritt kompletteringsfoder med lågt stärkelse- och