Hoppa till huvudinnehåll

Sporthästen

En lyckad prestation kräver idogt arbete, rätt träning och noggranna förberedelser.  Inom hästsporten  inverkar  hästens utfodring  på resultaten.   Man kan kanske inte utfodra sig till en seger, men man kan lätt förstöra sina chanser genom felaktig utfodring. Därför lönar det sig att gå igenom hästen utfodring och foderstat inför tävlingssäsongen.

En sporthäst skall ha lämpligt hull.  Övervikt belastar benstomme, leder, ligament och senor, medan en alltför mager häst saknar energireserver att ta till i hårt arbete. Därför bör hästens energitillförsel justeras att motsvara energibehovet. Hästens matsmältningsapparat är anpassad till att utvinna energi ur gräs i alla dess former – hö, ensilage, osv.   Därför är grovfodret den viktigaste energikällan, även med tanke på tarmhälsa.  Hästen bör få  grovfoder motsvarande minst 1 % av sin levande vikt för att hållas frisk.  OBS! Här avses mängden torrsubstans från grovfoder.  Om ensilagets torrsubstanshalt är  40 %  behövs 15 kg för att komma upp till 6 kg torrsubstans, vilket motsvarar minimibehovet för en  häst på 600 kg.

En hårt arbetande häst behöver ett grovfoder med högt näringsinnehåll.  Även ett bra grovfoder kan behöva kompletteras med energi i form av kraftfoder, för att hästen inte skall magra.  De vanligaste kraftfodren till hästar är olika slag av spannmål såsom havre, korn eller majs.  Eftersom havre kan odlas i Finland, har havre varit det vanligaste kraftfodret till hästar hos oss. Spannmål innehåller energi i form av stärkelse och andra kolhydrater.  Hästen kan utnyttja denna energi, men i stora givor kan den orsaka problem.  Stärkelse kan i stora doser allvarligt störa mikrobverksamheten i tjock- och blindtarmen.

Det har uppskattats att mellan 40 och 90 % av alla sporthästar lider  av magsår.  Symptomen är nedsatt aptit, magsmärtor efter utfodring och med största sannolikhet nedsatt prestationsförmåga. För att komma till rätta med detta problem gäller de gamla traditionella råden:  utfodra ofta med små givor och ge tillräckligt med grovfoder.  Grovfodret är ytterst viktigt för såväl hästens tarmhälsa som dens allmänna välbefinnande.

Speedex-fodren är ett utmärkt alternativ som kraftfoder till sporthästar, eftersom de har sammansatts med tanke på god tarmhälsa.  Mängden stärkelse är måttlig, då även växtolja och fiberhaltiga fodermedel bidrar till energiinnehållet. Yea-Sacc®-jäst, som påverkar fodersmältningen och näringsämnenas tillgänglighet, har tillsatts i fodren. Yea-Sacc® har dokumenterad effekt på fibersmältningen och mikrobverksamheten i  blind- och tjocktarmen.  Då både grovfodret och kraftfodret utnyttjas fullt ut kan kraftfodergivorna hållas rimliga även vid hårt arbete.