Hoppa till huvudinnehåll

MYCOSORB A+®

Mögelgifter – det dolda hotet mot hästens hälsa

 • Man kan inte se dem med blotta ögat
 • Deras förekomst påvisas endast genom laboratorieanalys
 • Det går inte att ta bort dem
 • De kan orsaka stora problem

Mögelgifter – vad är de och varifrån kommer de?

 • Mögelsvampar finns överallt i marken och på växter
 • Under vissa förhållanden bildar mögelsvamparna giftiga ämnen, så kallade mykotoxiner
 • Mögelgifter kan bildas både på åkern och under lagring
 • Gifter som en gång bildats kan inte avlägsnas

Mögelgifter – hurdana problem kan uppstå?

 • Symptomerna är ospecifika, tidvis förekommande, svåra att diagnostisera
 • Hos hästar kan de orsaka bl.a.
  • Fodervägran
  • Kolik
  • Fertilitetsproblem
  • Nedsatt immunförsvar
  • I svåra fall neurologiska problem


Mögelgifter – vad kan man göra?

 • Lagra fodren korrekt
 • Var noga med foder- och utfodringshygien
 • Kontrollera kvaliteten på foder och strö
 • Men om trots allt?

MYCOSORB A+® – Hästens försäkring mot mögelgifter

 • Toxinbindare används allmänt i foder till husdjur för att minska på mykotoxineras skadeverkningar, även i förebyggande syfte
 • MYCOSORB A+®, en toxinbindare med vetenskapligt dokumenterad effekt, tillsätts i Speedex Royal, Speedex Future och Speedex Easy