Hoppa till huvudinnehåll

Alltech®

Alltech är ett världsledande företag inom djurhälsa och nutrition. Företaget  räknas bland de tio största i sin bransch.  Alltech är specialiserat på lösa de stora utmaningarna inom modernt lantbruk och livsmedelsproduktion på  naturenlig vetenskaplig väg.  Alltech har sitt huvudkontor i Lexington, Kentucky, USA samt kontor och distributörer i  128 länder.  Förutom 32 produktionsanläggningar runt om i världen har företaget även  tre  egna forskningscentra  för bioteknologi.
“Vår mission är att hjälpa lantbrukare att  livnära världen, föda upp friska djur och värna om miljön … naturligtvis!”  
Med  mer än 30 års erfarenhet  av  att utveckla naturliga foderkomponenter  för djurens hälsa och prestation kan Alltech erbjuda lösningar med dokumenterad effekt. Kända varumärken är bl.a. BIOPLEX®BIO-MOS®SEL-PLEX®YEA-SACC® och MYCOSORB A+®.

Hästfoder fyllt med de senaste forskningsrönen

Hästar, liksom övriga husdjur, utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga  deras motståndskraft.  Därför har man allt mer börjat intressera sig för hur man genom utfodring kan upprätthålla ett starkt immunförsvar. Alltech har i mer än 30 år utvecklat metoder för detta.

Speedex har från starten använt Alltechs teknologier som är lämpliga för hästar.  Dessa är bl.a. BIO-MOS®och YEA-SACC®, vilka inverkar på tarmfunktion och foderutnyttjande, samt SEL-PLEX® och BIOPLEX® , som inverkar på hästens allmäntillstånd.

Korrekt utfodring och näringstillförsel är av stor betydelse för hur väl ett djur klarar av stressen det utsätts för. En välmående häst presterar bättre på träning och tävling.