Hoppa till huvudinnehåll

Hästar och magsår

Många olika tecken kan tyda på att hästen kan ha magsår, t.ex. ändringar i aptiten, i beteenden, ändrat ätbeteende, avmagring, dålig päls, försämrad prestationsförmåga, kolik, tecken på magsmärta, träbitande, stegring, bockande, ryggsmärtor, diarré, tandgnissling, motstånd till sadel och sadelgjord, ovilja att gå framåt.
En häst med magsår kan ha något, alla eller inget av ovan nämnda tecken. Det enda sättet att undersöka om hästen har magsår eller inte är att göra en magsäcksundersökning (gastroskopi).
Vanliga symptom som orsakas av magsår är: försämrad aptit, förändringar i beteendet, aptitlöshet, viktminskning, försämring av allmäntillståndet.

Vad kan man göra om man misstänker att en häst har magsår?
-Göra en gastroskopi (veterinär utför)
-Minska på stärkelsens andel i utfodringen
-Ge många fodergivor under dagen
-Ge mindre fodergivor per gång
-Ge grovfoder innan kraftfodergivan ges
-Ha fri tillgång på grovfoder
-Ge lite grovfoder före träning/motionering
-Undvika att ge grovfoder med ”vassa” kanter
-Ge ett kompletteringsfoder som är riktat till hästar med magsårsproblem