Hoppa till huvudinnehåll

Mineraler

Det är lätt att inse att mineraler är viktiga för dräktiga ston,  föl och växande hästar.  De skall ju alla bygga upp ett skelett, som till stora delar består av mineraler såsom kalcium och fosfor.  Mineraler är viktiga för alla hästar, eftersom skelettet är aktiv och levande vävnad som omformas ständigt.  I synnerhet tävlingshästar som utsätts för stora belastningar behöver ett starkt skelett för hållas friska och prestationsdugliga.  Ett starkt skelett förutsätter att alla benvävnadens byggstenar finns tillgängliga i fodret.

Ser man till mineralinnehållet som anges i hö och ensilage i de finska fodertabellerna, så motsvarar det hästens mineralbehov.  Det verkliga innehållet varierar stort beroende på bl.a. växtslag, jordmån, gödsling samt förhållandena under växtperioden och skördetidpunkt. Utan analys är det omöjligt att bedöma mineralinnehållet.  Därför är det befogat att ge hästen ett dagligt mineraltillskott för täcka upp eventuella brister.  Detta gäller även hästar som går på bete.

De flesta kraftfoderblandningarna till häst innehåller tillsatta mineraler, så även Speedex.  Mängderna i Speedex är avpassade att täcka mineralbehovet då givan är 4-5 liter per häst och dag.  Om kraftfodergivan är mindre behövs ett mineraltillskott.  Om grovfodrets mineralinnehåll är lågt, då är det desto viktigare att komplettera med Speedex Mineral.
För att bygga upp benvävnad skall många olika ämnen samverka. Spårämnen och vitaminer, i synnerhet D-vitamin, har viktiga uppgifter. De ”stora” mineralerna är kalcium och fosfor vilka tillsammans utgör mer än 55 % av skelettets vikt.  I skelettet och dess uppbyggnad behövs även bl.a. magnesium, koppar, mangan och zink.  Den ständiga ämnesomsättningen i benvävnaden gör att skador i skelettet kan repareras och vävnaden stärkas.  Men den bidrar också till att kroppen kan utnyttja skelettet som ett förråd av mineraler för andra viktiga uppgifter i kroppen.  Kalcium och magnesium behövs bland annat för att överföra nervimpulser till musklerna, medan fosfor har en central roll i energiomsättningen.  Därför är det viktigt att de finns konstant i rätt mängd i blodet.

Speedex Mineral är sammansatt för att tillföra hästen alla dessa näringsämnen. Råvarorna är utvalda med tanke på att de har bra upptaglighet. Mineraler som blir kvar i hästens foderkrubba gör ingen nytta. Speedex Mineral är en smaklig pelletskross som även kräsna hästar äter.