Hyppää pääsisältöön

Oy Feedex Ab:n tietosuojakäytäntö

Oy Feedex Ab (myöhempänä ”Feedex” tai ”me”) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, tavarantoimittajiensa ja yhteistyökumppaneittensa yksityisyyttä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

  Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

  Oy Feedex Ab
  Teollisuuskatu 4
  68800 Kolppi
  puh. 020 1984 820
  www.feedex.fi
  feedex@feedex.fi

  Tietosuojasta ja henkilöstötietojen käsittelystä voit kysyä lisää:

  Marjo Pikkumäki
  Teollisuuskatu 4
  68800 Kolppi
  puh. 040 705 9964
  marjo.pikkumaki@feedex.fi

 2. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietojen käsittely tarkoittaa muun muassa henkilötietojen keräämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista sekä käyttämistä ja luovuttamista tai siirtämistä.

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen tai näiden kehittäminen palautteen keräämisen muodossa,
  • yrityksen liiketoiminnan menekinedistäminen,
  • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
  • asiakassuhteemme hoitaminen,
  • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,

  Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia kumppaneita. Näihin lukeutuvat muun muassa kiinteässä kumppanuussuhteessa kanssamme kyselytutkimuksien toteuttajat, joiden kanssa henkilötietojen käsittelystä on selkeät allekirjoitetut kirjalliset sopimukset.

  Henkilötietojesi käsittelylle on aina lain sallima peruste, kuten:

  • sopimus,
  • antamasi nimenomainen suostumus henkilötietojesi käsittelyyn,
  • meillä on henkilötietojesi käsittelyyn muu oikeutettu, liiketoimintamme hoitamiseen perustuva syy tai
  • meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen takia.
 3. Mitä tietoja käsittelemme?

  Feedex käsittelee seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

  • perustiedot kuten nimi, ammatti, rooli yrityksessä
  • toimitustiedot kuten laskutusosoite, toimitusosoite
  • yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteys- ja laskutushenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
  • mahdollista asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilaushistoria.
  • taloudelliset tiedot, kuten pankkiyhteystiedot, tiedon ennakkoperintärekisteristä, maksu- ja laskutustiedot, luotonhallintatiedot
  • profiloivat tiedot, kuten eläinten määrä ja tuotantosuunta

  Emme kerää tai käsittele arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. Sellaisia tietoja voit kuitenkin joutua antamaan meille esimerkiksi järjestämiemme tilaisuuksien tai matkojen yhteydessä (esim. ruokavalio). Emme tällöin käytä tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon olet ne luovuttanut.

 4. Mistä saamme tietoja?

  Henkilöltä itse keräämällä esim. messulomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla.

  Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

 5. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

  Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla tai kun se on välttämätöntä määriteltyjä käsittelytoimia varten. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Henkilötietoja voidaan luovuttaa:

  • tavaran tai palveluiden toimittamiseksi yhteistyökumppaneille (esim. kampanjan yhteydessä),
  • tilausten toimittamiseksi kuljetusliikkeille
  • kertaluonteista postitusta varten nimi- ja osoitetiedot julkaisupalvelua tuottavalle yhteistyökumppanille,
  • maksuhäiriöseurantaa varten laskutusasiakkaasta palveluntarjoajalle tai perintään siirtyessä perintäyhtiölle.
 6. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

  Tiedot tallennetaan tietojärjestelmiin, joiden suojaamisesta on huolehdittu asianmukaisesti teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Poistamme henkilötiedot manuaalisesti henkilön pyynnöstä, ellei tiedon säilyttämiselle ole lakisääteistä perustetta tai ellei se ole tarpeen oikeusvaateiden käsittelemiseksi. salliessa.

 7. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

  Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 8. Voidaanko tätä tietosuojakäytäntöä muuttaa?

  Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta Feedex pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojakäytäntöön ilmoitetaan rekisteröidyille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 9. Kehen voit olla yhteydessä?

  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa yksi (1) nimetylle yhteyshenkilölle.