Det dolda hotet mot hästens hälsa

Det dolda hotet mot hästens hälsa

Mögelgifter eller mykotoxiner kan vara en orsak till de många och diffusa problem som vi ser hos hästar i dag. Problem såsom nedsatt foderintag, varierande gödselkonsistens, kolik eller en allmänt hängig häst.

Mykotoxiner kan förekomma i såväl grovfoder som spannmål. Mängderna är typiskt så små att allvarliga förgiftningar är sällsynta, men tillräckligt stora för att ge upphov till ospecifika störningar. Mykotoxinerna är inte heller jämnt fördelade i fodret vilket gör att symtomen uppträder tidvis.

Mykotoxinerna är osynliga och inte nödvändigtvis kopplade till synligt mögel. De kan inte heller avlägsnas ur fodret. Eftersom mögelgifter utgör ett hot mot djurhälsan, har man tagit fram olika lösningar för att minska deras skadeverkan. Ett sätt att minska deras skadliga effekter är att tillsätta mykotoxinbindare i fodret.

Mycosorb A+® – Hästens försäkring mot mögelgifter

Speedex Royal, Future och Easy innehåller Mycosorb A+ som effektivt binder mykotoxiner och förhindrar att de tas upp i hästens tarmkanal. Det fungerar som ett skydd mot det osynliga hot som mykotoxiner utgör för hästars hälsa.

10 vanliga fel i hästens utfodring

Av

Dr David Marlin, Science Supplements

1. Alltför lite grovfoder!
Det mest centrala i hästutfodring är att se till att hästen får tillräckligt med grovfoder. Grovfodret är...

Tävlingsfoder till tävlingshästen och hobbyfoder till hobbyhästen?

Av

Ulla Tennberg, agronom

Det stora utbudet av hästfoder blir lätt överväldigande och kan göra det svårt att välja rätt foder till hästen. Var skall man börja? Behöver min...

Grovfoderkvalitet - vad berättar analysen?

Av

Ulla Tennberg, agronom

Grovfodret utgör grunden i hästens utfodring. Senast nu, i februari, borde grovfodrets energiinnehåll ha klarnat, även för dem som inte har en...

Vad äter din häst?

Av

Ulla Tennberg, agronom

Svaret på frågan blir ofta en uppräkning av olika kraftfoder och tillskott, trots att det viktigaste är att veta hurdant hö, eller annat...

Sidor