Hoppa till huvudinnehåll

Foderteknologier för hästens bästa

Hästar utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga deras motståndskraft.
Nuförtiden fäster man allt mera uppmärksamhet vid hur man genom utfodring
kan upprätthålla ett starkt immunförsvar.

Speedex-foder innehåller foderteknologier från Alltech som är lämpliga för hästar. Dessa är bl.a. Bio-Mos® och Yea-Sacc®, vilka inverkar på tarmfunktion och foderutnyttjande, samt Sel-Plex® och Bioplex®, som inverkar på hästens allmäntillstånd.
Korrekt utfodring och näringstillförsel är av stor betydelse för hur väl ett djur klarar av stressen det utsätts för. En välmående häst presterar bättre på träning och tävling.

Bio-Mos® stärker immunförsvaret hos hästar och föl.

Förutsättningen för ett effektivt näringsupptag är en frisk och fungerande tarmkanal.
Insidan av tunntarmen täcks av tarmludd där näringsämnen passerar in i kroppen. Skadliga bakterier kan fästa sig vid tarmluddet och skada dess yta, så att näringsupptaget försämras.
Det är möjligt att genom utfodring påverka såväl bakterierna i tarmkanalen, som själva tarmen och dess funktion. Bio-Mos är ett naturligt foderämne som utvinns från jäst. Dess effekt är vetenskapligt bevisat.
Genom att de skadliga bakterierna förhindras från att fästa sig vid tarmen, får de nyttiga bakterierna som skyddar tarmkanalen bättre möjligheter att verka. Samtidigt stärker man hästens motståndskraft, eftersom tarmkanalen utgör en viktig del av immunförsvaret.

Yea-Sacc® är levande jäst som påverkar fodersmältningen i hästens tjocktarm.

Hästen bryter ner fibern i fodret med hjälp av mikrober i sin tjocktarm. Dessa mikrober kräver en stabil miljö för att fungera effektivt.
Plötsliga foderbyten, dålig foderkvalitet eller alltför stora mängder kraftfoder orsakar störningar som leder till diarré, kolik och andra tarmstörningar.
Jäststammen Yea-Sacc är speciellt utvald för utfodringsändamål. Effekten har påvisats i vetenskapliga studier under mer än 30 år.
Levande jästceller hjälper till att stabilisera förhållandena i tjocktarmen så att de är gynnsamma för de fibernedbrytande mikroberna.

Bioplex® – viktiga spårämnen i naturenlig form.

Spårämnenas funktion i ämnesomsättningen kan liknas vid tändstift.
Zink, järn, koppar och mangan deltar som beståndsdelar i viktiga enzymer och hormoner, i praktiskt taget alla livsprocesser, inte minst i upprätthållandet av immunförsvaret.
Spårämnen tillsätts i foder för att garantera tillgången till dessa livsviktiga ämnen. Bäst kan hästen tillgodogöra sig spårämnen som ges i form av BIOPLEX®. Man har kunnat påvisa att de organiska Bioplex-spårämnena upptas mycket effektivt.

Sel-Plex® tillför selen i den form som kroppen bäst kan uppta, utnyttja och lagra.

Selen är en viktig antioxidant. Den omvandlar skadliga produkter som bildas vid normal cellfunktion till ofarliga föreningar.
Selen har många andra viktiga uppgifter i kroppen. Det behövs för sköldkörtelfunktionen och immunförsvaret. Selen inverkar även på fruktsamheten.
Selen tillsätts i foder traditionellt i form av natriumselenit. Sel-Plex tillför fodret selen i organisk form, dvs i den form som det förekommer naturligt i växter. Det upptas väl och säkrar god selentillgång.

Mögelgifter – det dolda hotet mot hästens hälsa.

Mögelsvampar finns överallt i marken och på växter. Under vissa omständigheter
bildar mögelsvamparna giftiga ämnen, så kallade mykotoxiner eller mögelgifter. Gifter som en gång bildats kan inte avlägsnas.
Symptomerna är ospecifika, tidvis förekommande, svåra att diagnostisera. Hos hästar kan de orsaka bl.a fodervägran, kolik, fertilitetsproblem, nedsatt immunförsvar och i svåra fall neurologiska problem.

Speedex har länge tillsatt toxinbindaren Mycosorb A+ i fodren, eftersom mögelgifter är naturliga men utgör ett allvarligt hot mot hästars hälsa. Mögelgifter finns i både spannmål och grovfoder.

Toxinbindaren Mycosorb A+ har vetenskapligt bevisad effekt och den begränsar mögelgifternas skadliga effekter.

Läs mera

Utfodring av dräktiga ston och föl

-Det kommande fölets hälsa och tillväxt kan påverkas redan genom stoets utfodring. En bra mineralutfodring och grovfoder är alltid utfodringens grund. Mineraler är små nödvändiga byggklossar i många

Hästar och magsår

Idag pratar vi ganska ofta om magsår hos hästar, magsår syftar på sår som uppstår i magsäcken. Om man misstänker att hästen har magsår, då kan det vara bra att gå igenom alla rutiner som hör till dess

Mögeltoxiner

• Vad är mögeltoxiner? • Vad orsakar de? • Vad till hjälp? Mögeltoxiner/mykotoxiner/mögelgifter är osynliga, smaklösa och luktfria gifter som har bildats i mögeltillväxt. Mögeltoxiner får sin början

Tävlingshästens utfodring

En lyckad prestation kräver arbete, rätt träning och noggranna förberedelser. Hästens utfodring har sin egen del i framgången. Man kan kanske inte utfodra sig till en vinst, men möjligheterna att

Mera info om fodret Speedex No Grain

I slutet av förra året lanserades det nya fodret Speedex No Grain och det har snabbt blivit väldigt populärt! Speedex No Grain är ett spannmålsfritt kompletteringsfoder med lågt stärkelse- och