Hyppää pääsisältöön

Kivennäiset

Kivennäisten tärkeys kantavien tammojen, varsojen ja kasvavien hevosten ruokinnassa on helposti ymmärrettävissä.  Ne kaikki rakentavat luustoa, joka suurelta osin koostuu kivennäisaineista kuten kalsiumista ja fosforista. Kivennäisaineet ovat kuitenkin tärkeitä kaikille hevosille, sillä luusto on elävää kudosta jossa on jatkuvaa aineenvaihduntaa.  Varsinkin koville rasituksille alttiit kilpahevoset  tarvitsevat vahvan luuston pysyäkseen terveinä ja suorituskykyisinä.  Vahva luusto edellyttää että  luukudokseen tarvittavat rakennusaineet ovat  rehuista saatavilla.

Suomalaisissa rehutaulukoissa ilmoitettujen arvojen mukaan heinästä ja säilörehusta löytyy kivennäisaineita hevosen tarvetta vastaavasti.  Todellinen kivennäissisältö vaihtelee kuitenkin suuresti mm kasvilajista, maaperästä, lannoituksesta sekä kasvukauden olosuhteista ja korjuuajasta riippuen. Ilman analyysia on mahdotonta arvioida kivennäispitoisuuksia. Siksi on aiheellista antaa päivittäinen kivennäislisä korvaamaan mahdollisia puutteita. Tämä koskee myös laiduntavia hevosia.
Useimmat hevosten väkirehuseokset sisältävät lisättyjä kivennäisiä, niin myös Speedex. Speedexissä pitoisuudet on säädetty kattamaan kivennäisten tarve hevosen päiväannoksen ollessa 4-5-litraa. Mikäli Speedex-annos jää alle tämän suositellaan annetavan Speedex Mineralia.  Jos syötetty korsirehu on kivennäisköyhää on Speedex Mineralin antaminen entistä tärkeämpää.

Luukudoksen muodostamiseen tarvitaan monia eri aineita samanaikaisesti. Hivenaineilla ja vitamiineilla, erityisesti D-vitamiinilla, on tärkeä tehtävä.  ”Suuria” kivennäisaineita ovat kalsium ja fosfori, jotka yhdessä muodostavat yli 55 % luuston painosta.  Myös esim. magnesiumia, kuparia, mangaania ja sinkkiä tarvitaan luukudoksen muodostukseen. Jatkuva aineenvaihdunta mahdollistaa luuston vaurioiden korjaamisen ja  kudoksen vahvistamisen. Sen ansiosta elimistö pystyy myös käyttämään luustoa varastona, josta saadaan muihin elintoimintoihin tarvittavia kivennäisaineita. Kalsiumia ja magnesiumia tarvitaan muun muassa välittämään hermoimpulsseja lihaksiin, kun taas fosforilla on keskeinen tehtävä energia-aineenvaihdunnassa.  Näitä aineita tulee siksi jatkuvasti olla oikeat määrät veressä.

Speedex Mineral on kivennäinen hevoselle, jonka koostuksessa on huomioitu kaikki nämä hevosen tarvitsemat ravintoaineet.  Raaka-aineet on valikoitu niin että kivennäisaineet ovat mahdollisimman hyvin imeytyviä.  Ruokinta-astian pohjalle jäääneistä kivennäisistä ei ole mitään hyötyä.  Speedex Mineral on maittava mureinen kivennäisseos,  jota nirsotkin hevoset suostuvat syömään.