Hoppa till huvudinnehåll

Speedex firar 10 år

Speedex-hästfoderserie fyller 10 år. Johanna Sundqvist, produktansvarig på Speedex, berättar: ”För drygt 10 år sedan började vi diskutera runt en egen hästfoderserie på vår foderfabrik, Feedex. Inom organisationen fanns flera hästintresserade personer och vi hade tillgång till samarbetsparters som hade många produkter lämpliga för utfodring av hästar”.

Foder för hästens välbefinnande

Speedex lanserades år 2012 och den röda tråden har alltid varit att skapa ett foder för hästens välmående gjort på högklassiga råvaror. Råvaror som befrämjar hästens hälsa och foderutnyttjande. ”Vi samarbetade med Alltech när foderserien planerades. Alltech kunde erbjuda oss levande jäst, Yea-Sacc, organiska spårämnen och Bio-Mos, som har vetenskapligt bevis för positiva effekter på hästars och föls immunförsvar” berättar Johanna.

I begynnelsen bestod sortimentet av tre olika foder, i dag uppgår det till sju olika foder. ”Vi strävar efter att hålla ett enkelt och klart sortiment. Varje foder bör ha ett tydligt användningsändamål och en given målgrupp” säger Johanna. ”Vi är lyhörda för marknaden och planerar ständigt hur vi kan utveckla vårt sortiment.”

Bild borttagen.

Läs mera

Hästar och magsår

Idag pratar vi ganska ofta om magsår hos hästar, magsår syftar på sår som uppstår i magsäcken. Om man misstänker att hästen har magsår, då kan det vara bra att gå igenom alla rutiner som hör till dess

Mögeltoxiner

• Vad är mögeltoxiner? • Vad orsakar de? • Vad till hjälp? Mögeltoxiner/mykotoxiner/mögelgifter är osynliga, smaklösa och luktfria gifter som har bildats i mögeltillväxt. Mögeltoxiner får sin början

Tävlingshästens utfodring

En lyckad prestation kräver arbete, rätt träning och noggranna förberedelser. Hästens utfodring har sin egen del i framgången. Man kan kanske inte utfodra sig till en vinst, men möjligheterna att

Foderteknologier för hästens bästa

Hästar utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga deras motståndskraft. Nuförtiden fäster man allt mera uppmärksamhet vid hur man genom utfodring kan upprätthålla ett starkt immunförsvar

Mera info om fodret Speedex No Grain

I slutet av förra året lanserades det nya fodret Speedex No Grain och det har snabbt blivit väldigt populärt! Speedex No Grain är ett spannmålsfritt kompletteringsfoder med lågt stärkelse- och