Hoppa till huvudinnehåll

Spårämnessammansättningen i Speedex-hästfoder har justerats

Innehållet av spårämen i de olika Speedex-foderblandningarna har anpassats till att bättre passa ihop med näringsbehovet hos hästar på finska foderstater.  Den största förändringen är minskningen av järninnehållet. De viktiga spårämnena zink, koppar och mangan tillsätts nu i ännu högre andel som Bioplex®-kelater.

Järn är det fjärde vanligaste grundämnet på jorden. Det är nödvändigt för de röda blodkropparnas syre- transport, men behövs också för immunförsvaret och ämnesomsättningen. Inom hästutfodring finns många myter om järn, till exempel att ett järntillskott kan fungera som energibooster, öka antalet röda blodkroppar eller hjälpa en häst att återhämta sig från sjukdom. I verkligheten är järntillskott mycket sällan nödvändigt och då vanligtvis i fall där det har förekommit svåra blödningar eller riklig förekomst av inälvsparasiter.

I Finland lider  hästar sällan av järnbrist i fodret. Enligt Lukes rekommendationer behöver en häst 500-900 mg järn om dagen. Den högsta rekommendationen är för dräktiga och digivande ston. Enligt fodertabellerna innehåller finskt hö 150 mg järn och betesgräs 180 mg järn per kilo torrsubstans. Järnhalten i lucern (alfalfa) anges vara 190 mg per kg torrsubstans. En normal  grovfodergiva täcker därför vanligen dagsbehovet.

Många hästar får onödigt mycket järn i form av olika kompletteringsfoder. Hästen har ingen annan mekanism för att utsöndra absorberat järn, än i små mängder via urin.

För mycket järn är skadligt. I kroppen kan järn fungera som en oxidant (jfr. antioxidanter) och producera fria radikaler, som i sin tur orsakar vävnadsskador och inflammationer. De skadliga effekterna av för mycket järn förvärras av hård träning, stress och temperaturfaktorer som hetta, varmt och fuktigt eller mycket kallt väder. Järn har visats hos människor spela en roll i metaboliskt syndrom och fetma. Forskarna fann en koppling mellan järnintag och ökad insulinresistens också hos hästar.

Toxicitetsgränsen för järn är relativt låg, cirka 500 mg järn per kg torrsubstans räknat på totala foderstaten. Små föl är särskilt känsliga för järnförgiftning och dödsfall på grund av överstora järngivor har inträffat.

Överskott av (oorganiskt) järn påverkar upptaget av andra spårämnen. Speciellt upptaget av  zink och koppar kan försämras, vilket över tid återspeglas i kvaliteten på hårrem och hovarnas hornämne.

Bioplex®-kelater är ett utmärkt sätt att undgå de skadliga interaktionerna mellan olika mineraler och spårämnen. I Bioplex®-kelater är spårämnet bundet till peptider från proteiner. Därför  kan kelaterna upptas på olika sätt än de vanligen tillsatta oorganiska spårämnena. Tack vare bättre upptag behövs det mindre mängder av Bioplex®-kelater, vilket har visats i många studier på olika djurarter. Innehållet av zink, koppar och mangan är därför lägre i Speedex-foder än i många andra tillskottfoder för hästar. Eftersom allt utnyttjas, får hästen likafullt den mängd  den behöver.

Läs mera

Mögeltoxiner

• Vad är mögeltoxiner? • Vad orsakar de? • Vad till hjälp? Mögeltoxiner/mykotoxiner/mögelgifter är osynliga, smaklösa och luktfria gifter som har bildats i mögeltillväxt. Mögeltoxiner får sin början

Tävlingshästens utfodring

En lyckad prestation kräver arbete, rätt träning och noggranna förberedelser. Hästens utfodring har sin egen del i framgången. Man kan kanske inte utfodra sig till en vinst, men möjligheterna att

Foderteknologier för hästens bästa

Hästar utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga deras motståndskraft. Nuförtiden fäster man allt mera uppmärksamhet vid hur man genom utfodring kan upprätthålla ett starkt immunförsvar

Mera info om fodret Speedex No Grain

I slutet av förra året lanserades det nya fodret Speedex No Grain och det har snabbt blivit väldigt populärt! Speedex No Grain är ett spannmålsfritt kompletteringsfoder med lågt stärkelse- och

Tömkörning ett bra komplement till ridningen

Fälttävlansryttaren Eirin Losvik berättar i vår blogg vad hon lärde sig, när tränaren Bo Jenå från Sverige besökte Nykarleby i november 2022. ”Helgen med clinic och träningar för Bo Jenå i Nykarleby