Hoppa till huvudinnehåll

Mögeltoxiner

•    Vad är mögeltoxiner?
•    Vad orsakar de?
•    Vad till hjälp?


Mögeltoxiner/mykotoxiner/mögelgifter är osynliga, smaklösa och luktfria gifter som har bildats i mögeltillväxt.
Mögeltoxiner får sin början av miljöfaktorer som orsakar stress, t.ex. stora variationer i värme- och fukthalt under sådd, blomning och skördning. Om man kan se rödmögel i spannmål är det inte garanterat att det även förekommer mögeltoxiner, men risken finns.

Mögeltoxiner förekommer inte enbart i spannmål, utan även i halm, hö och ensilage. I livsmedel kan de finnas i t.ex. frukt och nötter.
Om det finns mögeltoxiner i grödorna, försvinner de inte heller någonstans. De övervintrar i halm och kontamineras med nästa års spannmål, speciellt vid direkt sådd och om växtföljden nonchaleras. Mögeltoxinerna försvinner heller inte genom torkning, upphettning eller med tiden. Stora temperaturförändringar under lagring kan även orsaka mögeltoxin tillväxt.

Över 400 olika toxiner har kunnat konstateras och det finns otaliga som inte ännu kunnat identifieras. De kan grupperas in i olika familjer, var av alla härstammar från olika mögeltyper. Till Aspergillus-familjen hör bl.a. Aflatoxin och Ochratoxin. Fusarium-familjen förknippas med rödmögel gruppen. Dit hör bl.a. Deoxivaneol även känd som DON, T-2, Zeraleone, Fusarenonen och Fumonisiner. Dessa förekommer speciellt i spannmål. Dessa bekämpas bäst genom plöjning om höstarna.

Summa summarum av allt detta med nedsatt immunförsvar och en ”cocktail” av olika toxiner, så har vi giftsoppan färdig! Toxinerna har sinsemellan en samverkan och en viss toxins befintlighet kan aktivera en annan som varit passiv. De har heller ingen trygghets gräns!
 

Vilka olika symptom kan mögelgifterna orsaka?

  • Symptomerna av mögeltoxinerna är oftast komplicerade och svåra att få grepp på.
  • DON är känt för att minska aptiten
  • Immunförsvaret försämras och hästen blir mer mottaglig för sjukdomar. Svullnader i benen.
  • Trichotecener kan orsaka skador i tarmarna och försämra utnyttjandet av näringsämnen.
  • Avföringen kan ha avvikande konsistens och färg. Hästen kan få diarré utan någon förklarlig orsak, trots att utfodringen är i balans, kan det vara toxinerna som är problemet.
  • Hästen kan vara slapp och passiv. Vajande rörelser och muskelvibrationer kan förekomma.
  • Fertilitetsproblem, oregelbunden brunst och livmoderinflammation är typiska problem som Zeraleone orsakar.
  • Oförklarliga och plötsliga dödsfall.


En försämrad situation i hästarnas hälsa som inte har någon förklarning, kan vara ett tecken på ett mykotoxin problem.

Vad har Speedex att erbjuda för lösning av problemen?

Speedex Royal, Easy och Future innehåller toxinbindaren Mycosorb A+, som minskar toxinernas inverkan i matsmältningskanalen. Toxinbindaren fångar de skadliga mögelgifterna, bryter toxinernas molekylstruktur och därmed förhindrar deras skadliga inverkan på hästens hälsa.

 

Läs mera

Utfodring av dräktiga ston och föl

-Det kommande fölets hälsa och tillväxt kan påverkas redan genom stoets utfodring. En bra mineralutfodring och grovfoder är alltid utfodringens grund. Mineraler är små nödvändiga byggklossar i många

Hästar och magsår

Idag pratar vi ganska ofta om magsår hos hästar, magsår syftar på sår som uppstår i magsäcken. Om man misstänker att hästen har magsår, då kan det vara bra att gå igenom alla rutiner som hör till dess

Tävlingshästens utfodring

En lyckad prestation kräver arbete, rätt träning och noggranna förberedelser. Hästens utfodring har sin egen del i framgången. Man kan kanske inte utfodra sig till en vinst, men möjligheterna att

Foderteknologier för hästens bästa

Hästar utsätts för olika påfrestningar som kan försvaga deras motståndskraft. Nuförtiden fäster man allt mera uppmärksamhet vid hur man genom utfodring kan upprätthålla ett starkt immunförsvar

Mera info om fodret Speedex No Grain

I slutet av förra året lanserades det nya fodret Speedex No Grain och det har snabbt blivit väldigt populärt! Speedex No Grain är ett spannmålsfritt kompletteringsfoder med lågt stärkelse- och