10 vanliga fel i hästens utfodring

10 vanliga fel i hästens utfodring

1. Alltför lite grovfoder!
Det mest centrala i hästutfodring är att se till att hästen får tillräckligt med grovfoder. Grovfodret är nödvändigt för maghälsa, för att minska förekomsten av magsår och för tjocktarmsfunktionen. Det finns ett samband mellan för lite grovfoder och beteendestörningar. Om du är orolig för att din häst äter för mycket kan du använda finmaskigt hönät eller använda munkorg på betet för att få hästen att äta långsammare.

2. Plötsliga foderbyten!
Hästen är beroende av mikroberna i tjocktarmen. Detta i sin tur innebär att tjocktarmens funktion och hälsa är beroende av mikroberna som finns där. Plötsliga förändringar i utfodringen kan leda till betydande störningar i tjocktarmens funktion, som det kan ta upp till 3-4 veckor att normalisera. I värsta fall kan följderna bli allvarliga såsom t.ex. kolik. Därför är det ytterst viktigt att alla förändringar i foder och utfodring görs gradvis. Till exempel när ett höparti håller på att ta slut, försäkra dig om att följande parti levereras i god tid. Så att du kan blanda in av det nya höet i det gamla i 7-10 dagar och småningom övergå till det nya partiet. Detta minskar märkbart risken för störningar i tjocktarmens funktion.

3. För sällan och för mycket!
Grundregeln har alltid varit ”utfodra lite och ofta” och detta på goda grunder. Risken för magsår och störningar i fodersmältningen ökar med ju färre och större fodergivor du ger.

4. Dåligt grovfoder
Om din häst klarar sig på lite foder (bra foderutnyttjande) vill du kanske välja ett grovfoder med lägre energiinnehåll till din häst. Det är ändå viktigt att grovfodret håller god hygiensk kvalitet. Mögel, bakterier och jäst, som förekommer i dåligt skördat och lagrat grovfoder, kan orsaka problem i såväl andning som fodersmältning.

5. Utfodring med endast kraftfoder!
För att upprätthålla god tarmhälsa skall hästen få både grovfoder och kraftfoder vid samma utfodringstillfälle.

6. Utfodring alltför nära arbete
Det ideala är att utfodra hästen minst 4 h före arbete. Om tiden mellan utfodring och arbete blir för kort, kan hästen verka slö eller känna obehag.

7. Förlita sig på att endast saltsten räcker
Fyra olika oberoende vetenskapliga studier har visat att hästar INTE reglerar sitt saltintag då de har fri tillgång till saltsten. Antingen slickade hästarna inte alls på dem eller så överutnyttjade de dem. De hästar som slickade på sina saltstenar fick sällan den rätta mängd salt de behövde.

8. Otillräcklig mineralutfodring till hästar i arbete
Vanliga foderstater till häst innehåller lite natrium och mycket kalium. Därför behöver hästar åtminstone ett litet tillskott av salthaltigt mineralfoder dagligen även i vila. Hästar i arbete förlorar mera mineralämnen (elektrolyter) i urin, träck och svett än hästar i vila. Om dessa förluster inte kompenseras kan det över tid uppstå brist och obalans som leder till nedsatt prestation och möjligen allvarliga tillstånd såsom t.ex. korsförlamning. Hästar i arbete behöver mineraltillskott varje dag.

9. Elektrolyttillskott endast när hästen skall tävla
Det är ingen vits att börja ge elektrolyter några dagar före tävling eller på tävlingsplatsen. Detta kan inte kompensera en brist som har uppstått under flera veckors eller månaders tid. Resultatet blir bara att hästen tappar aptiten eller att matsmältningen störs. Utfodra mineralämnen (elektrolyter) dagligen i små mängder för att undvika brist eller obalans. Hästens njurar kan utsöndra ett överskott i urinen eller behålla de mängder som kroppen behöver. Om det saknas elektrolyter i foderstaten så kan inte ens njurarna rätta till det.

10. Extra kraftfoder på tävlingsdagen
I bland vill man ge hästen en extra kraftfodergiva då man vet att hästen skall prestera på träningen eller tävling. Hästen har ingen nytta av detta, eftersom den energi den förbrukar redan lagrats i musklerna under de föregående dagarna eller tas från nedbrytningen av fiber som redan finns i tjocktarmen. Man skall undvika att ge större kraftfodergivor än vanligt då detta endast ökar risken för korsförlamning eller kolik.


Dr David Marlin

 

Vinter och kolik

Av

Johanna Sundqvist

Vädret blir kallare och hästarna rör sig allt mindre i hagen. Eftersom marken är frusen och snön lyser med sin frånvaro, så kan våra fyrbenta...

Hästens utfodring under transport

Av

Dr David Marlin

Nästan alla hästar måste transporteras för att komma till tävlingsplatser eller olika evenemang. Lyckligtvis är allvarliga transportproblem såsom...

Hästnäringsspecialisten - SCIENCE SUPPLEMENTS® - The Equine Nutrition Specialists

Science Supplements är en serie kosttillskott för hästar utvecklad av Dr. David Marlin. De allra första Science Supplements-produkterna var...

Spårämnessammansättningen i Speedex-hästfoder har justerats

Innehållet av spårämen i de olika Speedex-foderblandningarna har anpassats till att bättre passa ihop med näringsbehovet hos hästar på finska...

Mineralutfodringen

Av

Ulla Tennberg, agronom

Det är viktigt att se till att hästen får mineraler, men det behöver inte göras komplicerat.

VAD och VARFÖR?

Mineraler och spårämnen...

Hej, Helena och Anna från Stall Kvarnbacken här!

Vi bedriver ridlektionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna vid vårt stall i Esse. Sammanlagt har vi i skrivande stund 21 hästar i stallet –...

Sonja Mäkelä

Sonja Mäkelä är en 28-årig hoppryttare från Uleåborg som har ridit så länge hon kan minnas. Hon har vunnit FM-medaljer som både junior, ung...

Tomppa, powered by Speedex!

Jenni Rintala är en 39-årig dressyrryttare från Kronoby, Österbotten. Hon har tävlat i dressyr allt upp till nationella Grand Prix -klasser med...

VARFÖR PELLETERAT HÄSTFODER?

Av

Ulla Tennberg, agronom

Foderindustrin i Finland framställer huvudsakligen foder till lantbrukets kor, grisar och hönor. Eftersom det är viktigt att djuren hålls friska...

10 vanliga fel i hästens utfodring

Av

Dr David Marlin, Science Supplements

1. Alltför lite grovfoder!
Det mest centrala i hästutfodring är att se till att hästen får tillräckligt med grovfoder. Grovfodret är...

Sidor