Speedex Mineral

Speedex Mineral

Kivennäisruokinnasta

Kirjoitettu

Ulla Tennberg, agronomi

Hevosten kivennäisten saannista tulee huolehtia, mutta asiaa ei kannata monimutkaistaa.

MITÄ ja MIKSI?

Kivennäis- ja hivenaineita...

Mineralutfodringen

Kirjoitettu

Ulla Tennberg, agronom

Det är viktigt att se till att hästen får mineraler, men det behöver inte göras komplicerat.

VAD och VARFÖR?

Mineraler och spårämnen...