VARFÖR PELLETERAT HÄSTFODER?

VARFÖR PELLETERAT HÄSTFODER?

Kirjoitettu

Ulla Tennberg, agronom

Foderindustrin i Finland framställer huvudsakligen foder till lantbrukets kor, grisar och hönor. Eftersom det är viktigt att djuren hålls friska och produktiva, så komponeras fodren med stor omsorg. Valet av råvaror utgör grunden för ett bra foder. Foderblandningens egenskaper kan förbättras med hjälp av olika tillverkningsprocesser. Pelletering är en av dem.

Pellets kan väcka misstänksamhet hos dem som inte är insatta i foderframställning, eftersom pellets är tråkigt bruna och det är omöjligt att se vad de innehåller. Avsikten med pelletering är inte att dölja billiga eller dåliga råvaror.  Pelletering görs för att den ger många fördelar:

1. Foderblandningen hålls homogen.  I en  pelleterad foderblandning separeras inte de ingående råvarorna, såsom lätt sker i tex mysliblandningar och annat opelleterat foder. Hästen kan inte heller sortera ut de mindre smakliga bitarna, utan får i sig alla de näringsämnen som ingår.

2. Foderhygienen förbättras. Pelletering innebär att foderblandningen hettas upp med ånga för att lättare kunna pressas ihop till hållbara pellets. Samtidigt minskar mängden mikrober i foderblandningen, vilket bidrar till bättre hållbarhet och sänker risken för bakteriella störningar i tarmkanalen.

3. Längre hållbarhet.  Krossad eller mald spannmål, fetter och vitaminer börjar oxideras eller härskna när de utsätts för luftens syre.  I pelleterat foder är ytan som kommer i kontakt med syre mindre än i en mjölblandning eller mysli. Därför har fodret bättre hållbarhet, även utan konserveringsmedel.

Trots att fabriksfoder har många fördelar uppfattas det ibland som ”onaturligt”.  ”Naturligt” används som ett säljargument, vanligen utan att det definieras vad som avses.  En ”naturlig” trend har varit att blanda in olika örter och växtdelar i kompletteringsfoder till hästar. I länder där tillgången till grovfoder av god kvalitet är begränsad kan detta till viss del vara befogat.  I våra nordliga länder, där vi odlar gräs för olika typer av grovfoder, är det kanske inte så nödvändigt.

Örter innehåller många ämnen som traditionellt använts inom folkmedicin, men örter är inte enbart nyttiga, för de kan även innehålla skadliga och giftiga ämnen. En nyligen publicerad undersökning (Ruckert et al, 2018) visade att av 48 undersökta kompletteringsfoder med tillsatta örter innehöll 41 pyrrolizidinalkaloider - giftiga ämnen som orsakar skador på levern. Alkaloiderna härstammade troligen från örter som oavsiktligt  kommit med i blandningarna. Författarna till rapporten framhåller vikten av god kontroll i alla produktionsskeden från fält till fabrik till förpackning.

Foderindustrin är strikt reglerad och förpliktigad till omfattande egenkontroll. Allt för att trygga att fodret till  livsmedelsproducerande djur är riskfritt.  Samma regler och principer följer foderindustrin i Finland även vid framställningen av hästfoder - för hästens bästa.

Kanske det småtråkiga fodret, som inte alltid tilltalar hästägaren, trots allt är det bästa för hästen!

 

Speedex osallisena ratsastuksen MM-kilpailuissa vuonna 2014

Speedex sai kutsun tulla mukaan viralliseksi yhteistyökumppaniksi Alltechin Official Partner-ohjelmaan, joka liittyi ratsastuksen MM-kilpailuihin...

Huomio hevosen hyvinvointiin ja piileviin uhkiin

Vuoden 2012 rehulanseeraus alkoi kolmella rehulla, mutta valikoima kasvoi melko nopeasti vielä yhdellä rehulla, energiatäydennysrehulla Speedex...

Speedex 10 vuotta

Hevosrehusarja Speedex täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Johanna Sundqvist, Speedexin tuotevastaava kertoo: ”Aloitimme keskustelemaan Feedexin...

Riittävästi juontia – myös talvella

Kirjoitettu

Johanna Sundqvist

Talvi ja kylmät kelit ovat täällä. Monet hevoset eivät juo tarpeeksi ja sen myötä riski ähkyyn kasvaa. Riittävä juonti on elintärkeää hevoselle....

Karkearehun laatu - mitä heinäanalyysi kertoo

Karkearehu on hevosen ruokinnan perusta. Keruuaika ja sääolosuhteet vaikuttavat paljon karkearehun ravintoarvoihin. Heinäanalyysit ovat paras...

Piilevä uhka hevosen terveydelle

Mykotoksiinit eli homemyrkyt voivat olla syy moniin erilaisiin ongelmiin, joita näemme hevosilla nykyään. Näitä ovat esimerkiksi huonontunut...

Speedex-rehuille jälleen uusi jälleenmyyjä Ruotsissa - Råna lantbruk, Njurunda, Västerbotten

Råna lantbruk – maatilamyymälä ja palava kiinnostus hevosiin

Njurundassa, Sundsvallin eteläpuolella sijaitsee Råna lantbruk, Thom ja Jessica...

Speedex-rehut ovat saatavilla myös Ruotsissa!

Susanne oman kasvattinsa Versace L kanssa, syntynyt 2020, SWB, i. Gammelenggårds Zappa .

Speedex-rehut ovat olleet saatavilla Ruotsissa...

Terve suolisto ja hyvä vastustuskyky varsasta kilpahevoseksi

Bio-Mos on luonnollinen rehuaine, joka koostuu oligosakkariideista, jotka on saatu erityisesti valikoidusta hiivakannasta. Bio-Mos estää...

Speedexin voimalla huippusuorituksiin valjakkoajossa

Kirjoitettu

Leena Vähä-Erkkilä, V-Equus Driving Team

Valjakkoajo on monipuolinen ja suorituskykyä vaativa laji, jossa hevosen laadukkaalla ja tarkoituksenmukaisella ruokinnalla ja lisäravinteilla on...

Sivut