Utfodring

Dosering

När du doserar fodret och mineralen för din häst är det viktigt att du beaktar hästens storlek och användning.

Speedex Complete:
Tävlingshästar, 3-4 kg/dag (4,6-6,2 liter/dag)
Hästar i lätt arbete, 2-3 kg/dag (3,0-4,6 liter/dag)
Ponnyer, 1-2 kg/dag (1,5-3,0 liter/dag)

Speedex Grow:
Tävlingshästar, 3-4 kg/dag (4,6-6,2 liter/dag)
Hästar i lätt arbete, 2-3 kg/dag (3,0-4,6 liter/dag)
Ponnyer, 1-2 kg/dag (1,5-3,0 liter/dag)

Speedex Mineral:
Tävlingshästar, 200-250 g/dag (3-4 deciliter/dag)
Fritidshästar, 150-200 g/dag (2,5-3 deciliter/dag)
Ponnyer, 50-100 g/dag (1-1,5 deciliter/dag)
Unga hästar, 150-200 g/dag (2,5-3 deciliter/dag)
Avelsston, 200-300 g/dag (3-5 deciliter/dag)

Speedex Future:

Föl och växande hästar, ca 0,5 kg/dag
Avelsston
-i slutet av dräktigheten (9.-11. mån), ca 0,5 kg/dag
-under digivning, 0,5 - 1,0 kg/dag
Sporthästar, 0,25 - 0,5 kg/dag

Se här hur du utfordrar med Speedex
Helfoder utan havre:
Speedex Complete + hö + vatten + slicksten

Helfoder med havre:
Speedex Grow + hö + vatten + slicksten

Komplettering till havre:
50 % havre + 50 % Speedex Royal + hö + vatten + slicksten

Havre som kraftfoder:
havre + Speedex Mineral + hö + vatten + slicksten

Speedex-ekipaget Jenni Rintala och NK Unique: Guld i FM-lagdressyr 2014